jodo basel
Shinto Muso Ryu Jodo Basel
jodo basel
Jodo Basel
Jodo Basel

Horaires d'entrainement:
Lundi: 16h30 / 18.00 (Jodo)
Jeudi: 18h30 / 20h30 (Jodo)
Samedi: 11h00 /13ho0 (Kenjutsu)

Shintō Musō Ryu Jōdō Basel

Joshin vous accueille gratuitement
pendant un mois d'essai

Shinto muso Ryu Jodo Basel